تقويم استخدامي|سامانه استخدام جو
تقويم استخدامي

تقويم استخدامي

عنوان استخدام شروع استخدام پايان ثبت نام توزيع کارت آزمون برگزاري آزمون
آغاز ثبت نام آزمون وکالت دادگستری (سراسری) 1400-05-06 1400-05-12 1400-06-19
استخدام نیرو در بانک رفاه کارگران 1400-04-15 1400-05-15
استخدام شرکت‌ پتروشیمی پتروناد آسیا 1400-04-10 1400-04-20 1400-05-10 1400-05-14
استخدام بانک رفاه در سراسر کشور 1399-05-12 1399-05-22 1399-06-10 13949-06-13

تقويم استخدام

زمان شروع استخدام

زمان برگزاري آژمون

زمان توزيع کارت ورود به آزمون

زمان آزمون استخدام

آگهي استخداماستخدامهای ويژه

استخدامهای ويژه

آگهي استخدام