سامانه استخدام ایران|تقويم استخداميتقويم استخدامي
عنوان استخدام شروع استخدام پايان ثبت نام توزيع کارت آزمون برگزاري آزمون
استخدام در شرکت آبادگران بارثاوا نعیم در ۱۲ استان کشور 1397-12-19 1398-01-21
استخدام سراسری در مجتمع فولاد خراسان 1397-12-19 1398-01-25
استخدام سراسری در مرکز ملی یون درمانی ایران 1397-12-18 1398-01-15
استخدام در بانک گردشگری 1397-12-11 1398-01-11
استخدام سراسری در بانک پاسارگاد 1397-11-11 1397-12-29
استخدام بانک حکمت ایرانیان در سال ۹۷ 1397-11-07 1397-12-29
استخدام در بانک اقتصاد نوین (سراسر کشور) 1397-11-07 1397-12-29
استخدام بانک ملی ایران 1397-09-10 1397-12-12 1398-03-05 1398-03-07

تقويم استخدام زمان شروع استخدام زمان برگزاري آژمون زمان توزيع کارت ورود به آزمون زمان آزمون استخدام

آگهي استخدام