تقويم استخدامي|سامانه استخدام جو
تقويم استخدامي

تقويم استخدامي

عنوان استخدام شروع استخدام پايان ثبت نام توزيع کارت آزمون برگزاري آزمون
استخدام سازمان آتش نشاني و خدمات ايمني شهرداري 1399-12-16 1399-12-19
استخدام در مقطع درجه داري نیروی انتظامی 1399-12-14 1399-12-29
استخدام بانک ملت (سراسری) 1399-12-13 1399-12-22 1400-01-15 1400-01-19
استخدام در مقطع درجه داري نیروی انتظامی (سراسر کشور) 1399-12-05 1399-12-29
استخدام بانک تجارت سراسری 1399-12-04 1399-12-08 1400-01-18 1400-01-20
استخدام بانک پاسارگاد در چند استان کشور 1399-11-29 1399-12-29
استخدام سازمان علمی و تحقیقاتی وابسته به نهاد ریاست جمهوری (سراسر کشور) 1399-11-07 1399-11-12 1399-12-19 1399-12-21
استخدام بانک رفاه در سراسر کشور 1399-05-12 1399-05-22 1399-06-10 13949-06-13

تقويم استخدام

زمان شروع استخدام

زمان برگزاري آژمون

زمان توزيع کارت ورود به آزمون

زمان آزمون استخدام

آگهي استخداماستخدامهای ويژه

استخدامهای ويژه

آگهي استخدام