تقويم استخدامي|سامانه استخدام ایران
تقويم استخدامي

تقويم استخدامي

عنوان استخدام شروع استخدام پايان ثبت نام توزيع کارت آزمون برگزاري آزمون
استخدام در نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران 1398-10-26 1398-11-07 1398-11-10
استخدام در کانون زبان ایران با عنوان مدرس 1398-10-26 1398-11-12
استخدام در بانک شهر 1398-10-26 1398-11-26
استخدام در یک شرکت معتبر نفت و گاز و پتروشیمی در چندین ردیف شغلی 1398-10-04 1398-11-04
استخدام در بازرگانی رادخودرو در 8 ردیف شغلی 1398-10-03 1398-11-03
استخدام در دانشگاههای افسری ارتش جمهوری اسلامی ایران 1398-09-02 1398-10-15 1398-11-08 1398-11-11

تقويم استخدام

زمان شروع استخدام

زمان برگزاري آژمون

زمان توزيع کارت ورود به آزمون

زمان آزمون استخدام

آگهي استخداماستخدامهای ويژه

استخدامهای ويژه

آگهي استخدام