تقويم استخدامي|سامانه استخدام ایران
تقويم استخدامي

تقويم استخدامي

عنوان استخدام شروع استخدام پايان ثبت نام توزيع کارت آزمون برگزاري آزمون
هشتمین آزمون استخدام فراگیر دستگاه های اجرایی و (آموزش و پرورش) 1399-06-24 1399-06-29 1399-08-06 1399-08-09
استخدام در مجتمع خدمات غذایی در کشور عمان 1399-06-21 1399-07-30
استخدام یک شرکت بین المللی مستقر در عمان در ۳ عنوان شغلی از سراسر کشور 1399-06-16 1399-07-16
استخدام منشی در بانک پاسارگاد در چند استان 1399-06-07 1399-07-10
استخدام گروه مشاوران مدیریت و مطالعات راهبردی تدبیر در ۲۳ استان 1399-05-26 1399-06-16 1399-07-01 1399-07-03
استخدام بانک رفاه در سراسر کشور 1399-05-12 1399-05-22 1399-06-10 13949-06-13
استخدام نیرو در نیروی زمینی ارتش 1399-07-01 1399-08-01
آزمون استخدامي تصدي منصب قضاء (سراسر کشور) 1399-05-12 1399-05-20 1399-07-30 1399-08-02

تقويم استخدام

زمان شروع استخدام

زمان برگزاري آژمون

زمان توزيع کارت ورود به آزمون

زمان آزمون استخدام

آگهي استخداماستخدامهای ويژه

استخدامهای ويژه

آگهي استخدام