تقويم استخدامي|سامانه استخدام ایران
تقويم استخدامي

تقويم استخدامي

عنوان استخدام شروع استخدام پايان ثبت نام توزيع کارت آزمون برگزاري آزمون
استخدام در شرکت صنایع معدنی فولاد سنگان خراسان 1398-08-18 1398-08-23
استخدام در یگان ویژه نیروی انتظامی در کرمان 1398-07-18 1398-08-18
استخدام در نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوري اسلامي 1398-07-20 1398-08-01
استخدام هفتمین آزمون فراگیر ویژه آموزش و پرورش و دستگاههای اجرایی و وزارت 1398-07-03 1398-07-12 1398-08-27 1398-08-30
استخدام نیروی هوایی ارتش (جدید) 1398-07-13 1398-08-14
آگهی شروع ثبت نام افسر محصل در دانشگاه علوم انتظامی 1398-07-03 1398-08-15
استخدام در بانک رفاه کارگران 1398-06-24 1398-06-31 1398-07-30 1398-08-03
استخدام در دیوان محاسبات کشور 1398-07-07 1398-07-14 1398-08-28 1398-09-01

تقويم استخدام

زمان شروع استخدام

زمان برگزاري آژمون

زمان توزيع کارت ورود به آزمون

زمان آزمون استخدام

آگهي استخداماستخدامهای ويژه

استخدامهای ويژه

آگهي استخدام