تقويم استخدامي|سامانه استخدام ایران
تقويم استخدامي

تقويم استخدامي

عنوان استخدام شروع استخدام پايان ثبت نام توزيع کارت آزمون برگزاري آزمون
استخدام نيروي هوايي ارتش جمهوری اسلامی ایران 1399-04-15 1399-05-14
استخدام نیرو در نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران 1399-04-15 1399-05-10
استخدام پلیس در استان بوشهر 1399-04-11 1399-05-11
استخدام شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان از سراسر کشور 1399-04-09 1399-05-09
استخدام نیرو در بانک پاسارگاد 1399-04-09 1399-05-09
استخدام در مقطع درجه داری در نیروی انتظامی استان قم 1399-04-05 1399-05-05
استخدام اختصاصی داوطلبان تصدی منصب قضاء 1399-04-10 1399-04-31
استخدام نیرو در نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران 1399-04-01 1399-06-15
استخدام در مقطع درجه داری نیروی انتظامی از سراسر کشور 1399-03-27 1399-04-26
آزمون ورودی مشاوران رسمی مالیاتی ایران 1399-03-20 1399-03-25 1399-06-04 1399-06-07
استخدام نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوري اسلامي ايران 1399-03-12 1399-04-18 1399-05-08

تقويم استخدام

زمان شروع استخدام

زمان برگزاري آژمون

زمان توزيع کارت ورود به آزمون

زمان آزمون استخدام

آگهي استخداماستخدامهای ويژه

استخدامهای ويژه

آگهي استخدام