تقويم استخدامي|سامانه استخدام ایران
تقويم استخدامي

تقويم استخدامي

عنوان استخدام شروع استخدام پايان ثبت نام توزيع کارت آزمون برگزاري آزمون
استخدام بانک کارآفرین در زاهدان 1398-09-21 1398-10-21
استخدام نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران 1398-09-20 1398-10-02
استخدام بانک پارسیان در چندین استان کشور 1398-09-19 1398-09-24 1398-10-03 1398-10-06
استخدام در بانک تجارت 1398-09-14 1398-10-14
استخدام در بانک پاسارگاد در 2 استان کشور 1398-09-10 1398-10-10
استخدام در دانشگاههای افسری ارتش جمهوری اسلامی ایران 1398-09-02 1398-10-15 1398-11-08 1398-11-11

تقويم استخدام

زمان شروع استخدام

زمان برگزاري آژمون

زمان توزيع کارت ورود به آزمون

زمان آزمون استخدام

آگهي استخداماستخدامهای ويژه

استخدامهای ويژه

آگهي استخدام