تقويم استخدامي|سامانه استخدام جو
تقويم استخدامي

تقويم استخدامي

عنوان استخدام شروع استخدام پايان ثبت نام توزيع کارت آزمون برگزاري آزمون
استخدام بانک اقتصاد نوین سراسری 1398-05-17 1398-06-17
استخدام جدید بانک گردشگری 1398-05-14 1398-06-30
استخدام افسر در هواپیمایی نیروی انتظامی (سراسری) 1398-05-09 1398-06-09
استخدام نیروی انتظامی در مقطع درجه داری (سراسری) 1398-05-09 1398-06-09
استخدام سازمان بازرسی کل کشور (سراسری) 1398-05-07 1398-06-07
استخدام مجدد داوطلبان تصدی منصب قضا (سراسری) 1398-05-06 1398-05-06 1398-06-06 1398-06-08

تقويم استخدام

زمان شروع استخدام

زمان برگزاري آژمون

زمان توزيع کارت ورود به آزمون

زمان آزمون استخدام

آگهي استخداماستخدامهای ويژه

استخدامهای ويژه

آگهي استخدام