سامانه استخدام جو | استخدامهاي دولتي و وِيژه
استخدامهاي دولتي و وِيژه

استخدامهاي دولتي و وِيژه

عنوان

» استخدام در شرکت آسان پرداخت (آپ) با عنوان کارشناس نصب و پشتیبانی


مهلت :  1398/06/10

» استخدام در دانشگاه علوم پزشکی بم


مهلت :  1398/06/11

» استخدام کارشناس حسابداری در بیمارستان کیان


مهلت :  1398/07/04

» استخدام در یک بیمارستان با عنوان مهماندار


مهلت :  1398/07/03

» استخدام در شرکت فروشگاه های زنجیره ای افق کوروش در 5 ردیف شغلی


مهلت :  1398/06/16

» استخدام در یک موسسه آموزشی معتبر در 9 ردیف شغلی


مهلت :  1398/06/15

» استخدام در شرکت رافونه با عنوان تعدادی بازاریاب


مهلت :  1398/06/10

» استخدام دانشگاه علوم پزشکی اردبیل


مهلت :  1398/06/05

» استخدام در صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران


مهلت :  1398/06/17

» استخدام در شرکت سفیر تجارت


مهلت :  1398/06/11

» استخدام در کارخانه چسب هل در 6 ردیف شغلی


مهلت :  1398/06/27

» استخدام در بیمارستان میلاد با عنوان کادر فیزیوتراپی


مهلت :  1398/06/09

» استخدام در شرکت مهندسی منیران


مهلت :  1398/06/14

استخدام در مرکز بهداشت درمانی بوشهر


مهلت :  اتمام مهلت

استخدام قوه قضاییه - سرباز امریه


مهلت :  اتمام مهلت

» استخدام در شرکت چای دبش با عنوان کادر فروش


مهلت :  1398/06/12

» استخدام شرکتی در زمینه قطعات خودرو در 2 ردیف شغلی


مهلت :  1398/06/20

استخدام در شرکت مدیریت تولید برق


مهلت :  اتمام مهلت

» استخدام بانک اقتصاد نوین سراسری


مهلت :  1398/06/17

استخدام در شرکت عالیس در 2 ردیف شغلی


مهلت :  اتمام مهلت

استخدام در یک شرکت معتبر دارویی در 6 ردیف شغلی


مهلت :  اتمام مهلت

استخدام در بیمارستان مردم با عنوان کارشناس پرستاری


مهلت :  اتمام مهلت

استخدام در آتش نشانی شهرک صنعتی شکوهیه


مهلت :  اتمام مهلت

» استخدام جدید بانک گردشگری


مهلت :  1398/06/30

استخدام در دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی خمین


مهلت :  اتمام مهلت

استخدام در شركت كشاورزی سيرجان


مهلت :  اتمام مهلت

استخدام در مرکز مشاوره پلیس یزد


مهلت :  اتمام مهلت

استخدام در شرکت گهرروش سیرجان


مهلت :  اتمام مهلت

استخدام در دانشگاه فرهنگیان با عنوان مامور آموزشی


مهلت :  اتمام مهلت

» استخدام در شرکت نساجی فرخ سپهر کاشان (فرش فرهی)


مهلت :  1398/06/12

آگهي استخدام