استخدامهاي علوم پزشکي | سامانه استخدام ایران
استخدامهاي علوم پزشکي

استخدامهاي علوم پزشکي

عنوان

» استخدام یک شرکت داروسازی معتبر در ۲ عنوان شغلی


مهلت :  1399/05/23

» استخدام یک کلینیک روانشناسی با عنوان منشی


مهلت :  1399/05/23

» استخدام یک شرکت تولید کننده دستگاه های تنفسی با عنوان نیروی تعمیرات


مهلت :  1399/05/23

» استخدام کلینیک تخصصی پوست رابین با عنوان منشی


مهلت :  1399/05/23

» استخدام سازمان نظام پزشکی شیراز با عنوان کارشناس پرستاری


مهلت :  1399/04/29

» استخدام کلینیک mmt با عنوان کاردان و کارشناس مامایی


مهلت :  1399/05/22

» استخدام کمک پرستار در کلینیک مرکز جراحی


مهلت :  1399/05/22

» استخدام دستیار دندانپزشک در یک درمانگاه عمومی


مهلت :  1399/05/22

» استخدام کلینیک mmt با عنوان بهیار


مهلت :  1399/05/22

» استخدام یک مجموعه معتبر با عنوان دستیار فیزیوتراپی


مهلت :  1399/05/22

» استخدام یک شرکت معتبر با عنوان کاردان یا کارشناس بهداشت حرفه ای


مهلت :  1399/05/22

» استخدام کلینیک ترک اعتیاد با عنوان بهیار یا ماما یا تکنسین بیهوشی


مهلت :  1399/05/21

» استخدام یک مرکز درمان اعتیاد با عنوان روانشناس


مهلت :  1399/05/21

» استخدام یک کلینیک قلب و عروق در ۲ عنوان شغلی


مهلت :  1399/05/21

» استخدام شرکت مهر درمان پویندگان سپهر در ۳ ردیف شغلی


مهلت :  1399/05/19

» استخدام یک مطب دندانپزشکی با عنوان منشی


مهلت :  1399/05/19

» استخدام کلینیک چشم پزشکی پارسیان در ۲ عنوان پرستار و کارشناس هوشبری


مهلت :  1399/05/17

» استخدام یک مرکز دندانپزشکی با عنوان منشی


مهلت :  1399/05/17

» استخدام یک لابراتوار پروتز دندان در ۲ ردیف شغلی


مهلت :  1399/05/17

» استخدام یک مرکز دندانپزشکی با عنوان تکنسین رادیولوژی دندانپزشکی


مهلت :  1399/05/16

» استخدام یک آزمایشگاه و شرکت دانش بنیان با عنوان کارشناس پذیرش و امور اداری


مهلت :  1399/05/16

» استخدام در یک مطب دندان پزشکی با عنوان دستیار دندانپزشکی


مهلت :  1399/05/15

» استخدام یک کلینیک زیبایی پوست و مو در ۲ عنوان شغلی


مهلت :  1399/05/14

» استخدام یک مرکز جراحی در ۴ ردیف شغلی


مهلت :  1399/05/14

» استخدام بیمارستان آرین با عنوان پرسنل فنی


مهلت :  1399/05/12

» استخدام یک مرکز اعصاب و روان با عنوان بهیار


مهلت :  1399/05/12

» استخدام یک کلینیک با عنوان کارشناس مدارک پزشکی


مهلت :  1399/05/11

استخدام دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشت درمانی فسا


مهلت :  اتمام مهلت

» استخدام یک مرکز معتبر با عنوان کارشناس پرستاری


مهلت :  1399/05/09

» استخدام دانشگاه علوم پزشکی (دانشکده دندانپزشکی) ایران


مهلت :  1399/05/09

آگهي استخدام