استخدامهاي علوم پزشکي | سامانه استخدام جو
استخدامهاي علوم پزشکي

استخدامهاي علوم پزشکي

عنوان

» استخدام شرکت حلوای عقاب با عنوان پرستار


مهلت :  1400/01/06

» استخدام آزمایشگاه تشخیص پزشکی با عنوان کارشناس علوم آزمایشگاهی


مهلت :  1400/01/05

» استخدام یک مرکز درمانی معتبر با عنوان پرستار


مهلت :  1399/12/30

» استخدام بیمارستان مهرآیین لواسان در ۶ عنوان شغلی


مهلت :  1399/12/28

» استخدام یک کلینیک زیبایی با عنوان پرستار یا کمک پرستار


مهلت :  1399/12/28

» استخدام بیمارستان خیریه ولی عصر با عنوان کارشناس پرستاری


مهلت :  1399/12/27

» استخدام در یک بیمارستان با عنوان کارشناس آزمایشگاه


مهلت :  1399/12/27

» استخدام بیمارستان خیریه سوم شعبان در ۳ عنوان شغلی


مهلت :  1399/12/27

» استخدام بیمارستان فوق تخصصی پارسیان در ۳ عنوان شغلی


مهلت :  1399/12/26

» استخدام مجموعه نور نگاه البرز با عنوان کارشناس اتاق عمل و بیهوشی


مهلت :  1399/12/25

» استخدام یک درمانگاه شبانه روزی با عنوان منشی


مهلت :  1399/12/19

» استخدام یک بیمارستان با عنوان نسخه پیچ


مهلت :  1399/12/19

» استخدام یک بیمارستان با عنوان کارشناس مامایی


مهلت :  1399/12/19

» استخدام یک داروخانه با عنوان تکنسین داروخانه


مهلت :  1399/12/16

» استخدام یک داروخانه با عنوان تکنسین دارویی با تجربه


مهلت :  1399/12/15

» استخدام یک کلینیک دندانپزشکی و جراحی فک و صورت معتبر


مهلت :  1399/12/13

» استخدام یک کلینیک تخصصی ارتوپدی در ۲ عنوان شغلی


مهلت :  1399/12/13

» استخدام آزمایشگاه بهشت آیین دانش با عنوان کارشناس آزمایشگاه


مهلت :  1399/12/11

استخدام یک بنیاد ژنتیک در ۳ عنوان شغلی


مهلت :  اتمام مهلت

استخدام پزشک عمومی در یک کلینیک زیبایی


مهلت :  اتمام مهلت

استخدام آزمایشگاه دکتر هوشیار با عنوان کارشناس آزمایشگاه


مهلت :  اتمام مهلت

استخدام بیمارستان مهر اهواز در ۲ عنوان شغلی


مهلت :  اتمام مهلت

استخدام مرکز تازه تاسیس ندای سلامت پاسارگاد در ۴ عنوان شغلی


مهلت :  اتمام مهلت

استخدام پرستار در درمانگاه انصارالحسین علیه السلام


مهلت :  اتمام مهلت

استخدام یک مرکز رادیولوژی و سونوگرافی با عنوان کارشناس پرتوشناسی


مهلت :  اتمام مهلت

استخدام مرکز پزشکی جراحی سهند با عنوان پرستار


مهلت :  اتمام مهلت

استخدام یک کلینیک تخصصی در ۲ عنوان شغلی


مهلت :  اتمام مهلت

استخدام مجموعه بزرگ رادیولوژی فک و صورت در ۳ عنوان شغلی


مهلت :  اتمام مهلت

استخدام یک بیمارستان با عنوان کمک پرستار


مهلت :  اتمام مهلت

استخدام گروه درمانی نیکان با عنوان کارشناس اتاق عمل


مهلت :  اتمام مهلت

آگهي استخدام