سامانه استخدام ایران | استخدامهاي علوم پزشکياستخدامهاي علوم پزشکي
عنوان مهلت جزئيات

استخدام دکتر دندانپزشک با پروانه تهران و سابقه کار

1397-09-21جزئيات

استخدام پزشک عمومی جهت کلینیک پوست و زیبایی

1397-09-21جزئيات

استخدام دکتر داروساز در داروخانه دکتر شاکری

1397-08-19منقضي

استخدام کارشناس اتاق عمل جهت همکاری

1397-08-01منقضي

استخدام پزشک عمومی با پروانه

1397-08-01منقضي

استخدام دندانپزشک جهت همکاری

1397-08-01منقضي

استخدام پزشک عمومی با پروانه

1397-08-01منقضي

استخدام دندانپزشک جهت همکاری

1397-08-01منقضي

استخدام نیروی خانم با مدرک مامایی جهت همکاری

1397-08-01منقضي

استخدام نیروی کارشناسی پرستاری در کلینیک مرکز تخصصی

1397-08-01منقضي

استخدام تکنسین بیهوشی جهت همکاری در بیمارستان

1397-08-01منقضي

استخدام دندانپزشک جهت کار در درمانگاه حر عاملی

1397-08-01منقضي

استخدام پرستار جهت همکاری در درمانگاه

1397-08-01منقضي

استخدام پزشک عمومی خانم جهت کار

1397-08-01منقضي

استخدام دندانپزشک مجرب خانم با پروانه

1397-07-17منقضي

استخدام دکتر داروساز جهت مسئول فنی با پروانه

1397-07-17منقضي

استخدام پزشک عمومی آقا جهت همکاری در درمانگاه شبانه روزی

1397-07-17منقضي

استخدام دندانپزشک با پروانه مطب تهران یا پروانه موقت

1397-07-15منقضي

استخدام کارشناس پرستاری خانم در مرکز سالمندان

1397-07-14منقضي

استخدام پزشک عمومی آقا جهت شیفت شب درمانگاه

1397-07-13منقضي

استخدام پرستار واجد شرایط جهت مرکز جراحی

1397-07-13منقضي

استخدام دندانپزشک آقا با پروانه جهت کار در دندانپزشکی

1397-06-30منقضي

استخدام دکتر داروساز با پروانه

1397-06-30منقضي

استخدام نیروی خانم با مدرک لیسانس پرستاری جهت کار در بهزیستی

1397-06-30منقضي

استخدام دندانپزشک آقا با پروانه جهت کار در دندانپزشکی

1397-06-30منقضي

استخدام پزشک خانم در کلینیک پوست و زیبایی رویای طلایی

1397-05-30منقضي

استخدام پزشک خانم در کلینیک پوست و زیبایی رویای طلایی

1397-05-30منقضي

استخدام پزشک جراح در یک کیلینیک معتبر

1397-04-26منقضي

استخدام پزشک متخصص

1397-04-23منقضي

استخدام مرکز طب سنتی امام صادق (ع)

1397-04-15منقضي

آگهي استخدام