استخدامهاي علوم پزشکي | سامانه استخدام ایران
استخدامهاي علوم پزشکي

استخدامهاي علوم پزشکي

عنوان

» استخدام تعدادی کارشناس پرستار در یک بیمارستان فوق تخصصی


مهلت :  1399/07/29

» استخدام کاردان فوریت پزشکی جهت همکاری در یک آمبولانس


مهلت :  1399/07/29

» استخدام یک داروخانه با عنوان نسخه پیج


مهلت :  1399/07/29

» استخدام تعدادی کارشناس اتاق عمل و پرستار و بهیار


مهلت :  1399/07/27

» استخدام بیمارستان مفرح با عنوان کارشناس پرستاری بخش اورژانس و تریاژ


مهلت :  1399/07/25

» استخدام مرکز تخصصی طب کار آسا با عنوان کارشناس بهداشت حرفه ای


مهلت :  1399/07/19

» استخدام یک داروخانه با عنوان پرسنل آرایشی و بهداشتی


مهلت :  1399/07/17

» استخدام یک کلینیک دندانپزشکی در ۲ عنوان متصدی پذیرش و دستیار


مهلت :  1399/07/16

» استخدام پرسنل دارویی و آرایشی در یک داروخانه


مهلت :  1399/07/12

» استخدام یک کلینیک زیبایی با عنوان مدیر اداری و مالی


مهلت :  1399/07/11

استخدام بیمارستان عباس ناظران در ۳۳ ردیف شغلی


مهلت :  اتمام مهلت

استخدام یک درمانگاه حيوانات خانگى با عنوان پذیرشگر


مهلت :  اتمام مهلت

» استخدام یک کلینیک پوست و مو با عنوان کارشناس مامایی


مهلت :  1399/07/04

» استخدام درمانگاه امام حسن عسکری در ۴ عنوان شغلی


مهلت :  1399/07/04

» استخدام درمانگاه خیریه شهید عراقی


مهلت :  1399/07/01

استخدام شرکت تدبیر اندیشان داروسازان در ۶ ردیف شغلی


مهلت :  اتمام مهلت

استخدام شرکت کمک رسان آسایش پارس با عنوان کارشناس دارو


مهلت :  اتمام مهلت

استخدام شرکت پخش سراسری دارویی درمان یاب پخش با عنوان بازاریاب


مهلت :  اتمام مهلت

استخدام بیمارستان نور شهریار با عنوان تکنسین تعمیر تجهیزات پزشکی


مهلت :  اتمام مهلت

استخدام یک مطب دندانپزشکی با عنوان دستیار دندانپزشک


مهلت :  اتمام مهلت

استخدام درمانگاه شبانه روزی ناروَن در ۴ عنوان شغلی


مهلت :  اتمام مهلت

استخدام نسخه پیج در یک داروخانه شبانه روزی


مهلت :  اتمام مهلت

استخدام یک شرکت معتبر پخش سراسری دارو با عنوان مسوول فنی دارویی


مهلت :  اتمام مهلت

استخدام شرکت آسان درمان با عنوان کارشناس پرستاری


مهلت :  اتمام مهلت

استخدام داروخانه شبانه روزی شفق در ۲ عنوان شغلی


مهلت :  اتمام مهلت

استخدام دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ساوه


مهلت :  اتمام مهلت

استخدام کلینیک چشم پزشکی چشمخانه در ۳ ردیف شغلی


مهلت :  اتمام مهلت

استخدام در یک مرکز ترک اعتیاد با عنوان منشی


مهلت :  اتمام مهلت

استخدام کلینیک آوان با عنوان مشاور


مهلت :  اتمام مهلت

استخدام یک لابراتوار دندانسازی با عنوان کارشناس فروش


مهلت :  اتمام مهلت

آگهي استخدام