استخدامهاي علوم پزشکي | سامانه استخدام جو
استخدامهاي علوم پزشکي

استخدامهاي علوم پزشکي

عنوان

» استخدام شرکت هوم کا با عنوان کارشناس پرستاری و علوم آزمایشگاهی


مهلت :  1400/03/05

» استخدام مرکز زیبایی پزشکی لوسید در ۴ عنوان شغلی


مهلت :  1400/03/04

» استخدام کلینیک درد گیلان در ۲ عنوان شغلی


مهلت :  1400/03/02

استخدام آزمایشگاه ژنتیک پزشکی وستا با عنوان متخصص آزمایشگاه پزشکی


مهلت :  اتمام مهلت

استخدام درمانگاه عمومی ودندانپزشکی آل هاشم با عنوان پذیرشگر


مهلت :  اتمام مهلت

استخدام کلینیک معتبر زیبایی پارسیان با عنوان تکنسین بیهوشی


مهلت :  اتمام مهلت

استخدام نیرو در مجموعه آزمایشگاه های نشاط


مهلت :  اتمام مهلت

استخدام مرکز جراحی سهند در ۴ عنوان شغلی


مهلت :  اتمام مهلت

استخدام کلینیک پارسیان در ۴ عنوان شغلی


مهلت :  اتمام مهلت

استخدام کلینیک تخصصی فرمانیه با عنوان پرستار


مهلت :  اتمام مهلت

استخدام با عنوان نسخه پیچ در یک داروخانه


مهلت :  اتمام مهلت

استخدام کلینیک قلب شما با عنوان منشی


مهلت :  اتمام مهلت

استخدام پزشک عمومی در بیمارستان خیریه ولی عصر


مهلت :  اتمام مهلت

استخدام انجمن سلامت خانواده ایران با عنوان کارشناس مامایی


مهلت :  اتمام مهلت

استخدام شرکت حلوای عقاب با عنوان پرستار


مهلت :  اتمام مهلت

استخدام آزمایشگاه تشخیص پزشکی با عنوان کارشناس علوم آزمایشگاهی


مهلت :  اتمام مهلت

استخدام یک مرکز درمانی معتبر با عنوان پرستار


مهلت :  اتمام مهلت

استخدام بیمارستان مهرآیین لواسان در ۶ عنوان شغلی


مهلت :  اتمام مهلت

استخدام یک کلینیک زیبایی با عنوان پرستار یا کمک پرستار


مهلت :  اتمام مهلت

استخدام بیمارستان خیریه ولی عصر با عنوان کارشناس پرستاری


مهلت :  اتمام مهلت

استخدام در یک بیمارستان با عنوان کارشناس آزمایشگاه


مهلت :  اتمام مهلت

استخدام بیمارستان خیریه سوم شعبان در ۳ عنوان شغلی


مهلت :  اتمام مهلت

استخدام بیمارستان فوق تخصصی پارسیان در ۳ عنوان شغلی


مهلت :  اتمام مهلت

استخدام مجموعه نور نگاه البرز با عنوان کارشناس اتاق عمل و بیهوشی


مهلت :  اتمام مهلت

استخدام یک درمانگاه شبانه روزی با عنوان منشی


مهلت :  اتمام مهلت

استخدام یک بیمارستان با عنوان نسخه پیچ


مهلت :  اتمام مهلت

استخدام یک بیمارستان با عنوان کارشناس مامایی


مهلت :  اتمام مهلت

استخدام یک داروخانه با عنوان تکنسین داروخانه


مهلت :  اتمام مهلت

استخدام یک داروخانه با عنوان تکنسین دارویی با تجربه


مهلت :  اتمام مهلت

استخدام یک کلینیک دندانپزشکی و جراحی فک و صورت معتبر


مهلت :  اتمام مهلت

آگهي استخدام