استخدامهاي علوم پزشکي | سامانه استخدام جو
استخدامهاي علوم پزشکي

استخدامهاي علوم پزشکي

عنوان

» استخدام بیمارستان تخصصی عسکریه با عنوان کارشناس شبکه و سخت افزار


مهلت :  1400/10/04

» اسخدام بیمارستان فوق تخصصی پیامبران با عنوان تکنسین داروخانه


مهلت :  1400/10/03

» استخدام یک بیمارستان با عنوان سوپروایزر رادیولوژی


مهلت :  1400/10/02

» استخدام یک بیمارستان با عنوان نیروی مسئول فنی فیزیوتراپی


مهلت :  1400/10/02

» استخدام یک بیمارستان با عنوان کارشناس حسابداری


مهلت :  1400/10/02

» استخدام مجموعه ترک اعتیاد زیتون طلایی با عنوان ماما


مهلت :  1400/09/30

» استخدام کلینیک درد مهرگان در 2 عنوان شغلی


مهلت :  1400/09/24

» استخدام یک مطب ارتوپدی با عنوان فیزیوتراپیست


مهلت :  1400/09/20

» استخدام درمانگاه رضوی با عنوان پزشک رادیولوژی


مهلت :  1400/09/20

» استخدام یک کلینیک پوست و مو در 3 عنوان شغلی


مهلت :  1400/09/20

» استخدام بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی نور شهریار با عنوان مدیر اداری


مهلت :  1400/09/18

» استخدام بیمارستان ابن سینا با عنوان سرمهماندار


مهلت :  1400/09/16

» استخدام یک مرکز پزشکی معتبر با عنوان مسئول پذیرش


مهلت :  1400/09/16

» استخدام پزشک عمومی در درمانگاه شبانه روزی موعود


مهلت :  1400/09/16

» استخدام آسایشگاه خیریه کهریزک در 10 عنوان شغلی


مهلت :  1400/09/15

» استخدام یک مرکز درمانی در 4 عنوان شغلی


مهلت :  1400/09/13

» استخدام کارشناس بیهوشی با بیمه در مرکز جراحی محدود حضرت فاطمه زهرا (س)


مهلت :  1400/09/12

استخدام یک مرکز جراحی در 4 عنوان شغلی


مهلت :  اتمام مهلت

استخدام پزشک عمومی در مرکز جراحی محدود حضرت فاطمه زهرا(س)


مهلت :  اتمام مهلت

استخدام یک مرکز مشاوره با عنوان درمانگر


مهلت :  اتمام مهلت

استخدام دکتر پاتولوژیست در بیمارستان پارسا


مهلت :  اتمام مهلت

استخدام بیمارستان میلاد با عنوان کارشناس حسابداری


مهلت :  اتمام مهلت

استخدام پرستار و پزشک بیهوشی در مرکز جراحی بهگر توان


مهلت :  اتمام مهلت

استخدام کلینیک مددکاری اومود یولو در چندین ردیف شغلی


مهلت :  اتمام مهلت

استخدام پرستار در شرکت دارویی پلاسمای خوارزمی


مهلت :  اتمام مهلت

استخدام کلینیک چشم پزشکی ونک در 3 عنوان شغلی


مهلت :  اتمام مهلت

استخدام بیمارستان فوق تخصصی ساسان با عنوان پرستار


مهلت :  اتمام مهلت

استخدام پزشک عمومی در یک مجتمع درمانی


مهلت :  اتمام مهلت

استخدام اورژانس اجتماعی استان گلستان


مهلت :  اتمام مهلت

استخدام در بیمارستان امام زمان (عج) با عنوان کارشناس پرستاری


مهلت :  اتمام مهلت

آگهي استخدام