استخدامهاي علوم پزشکي | سامانه استخدام جو
استخدامهاي علوم پزشکي

استخدامهاي علوم پزشکي

عنوان

» استخدام آزمایشگاه ژنتیک پزشکی وستا با عنوان متخصص آزمایشگاه پزشکی


مهلت :  1400/02/22

» استخدام درمانگاه عمومی ودندانپزشکی آل هاشم با عنوان پذیرشگر


مهلت :  1400/02/21

» استخدام کلینیک معتبر زیبایی پارسیان با عنوان تکنسین بیهوشی


مهلت :  1400/02/21

» استخدام نیرو در مجموعه آزمایشگاه های نشاط


مهلت :  1400/02/18

» استخدام مرکز جراحی سهند در ۴ عنوان شغلی


مهلت :  1400/02/15

» استخدام کلینیک پارسیان در ۴ عنوان شغلی


مهلت :  1400/02/10

» استخدام کلینیک تخصصی فرمانیه با عنوان پرستار


مهلت :  1400/02/08

استخدام با عنوان نسخه پیچ در یک داروخانه


مهلت :  اتمام مهلت

استخدام کلینیک قلب شما با عنوان منشی


مهلت :  اتمام مهلت

استخدام پزشک عمومی در بیمارستان خیریه ولی عصر


مهلت :  اتمام مهلت

استخدام انجمن سلامت خانواده ایران با عنوان کارشناس مامایی


مهلت :  اتمام مهلت

استخدام شرکت حلوای عقاب با عنوان پرستار


مهلت :  اتمام مهلت

استخدام آزمایشگاه تشخیص پزشکی با عنوان کارشناس علوم آزمایشگاهی


مهلت :  اتمام مهلت

استخدام یک مرکز درمانی معتبر با عنوان پرستار


مهلت :  اتمام مهلت

استخدام بیمارستان مهرآیین لواسان در ۶ عنوان شغلی


مهلت :  اتمام مهلت

استخدام یک کلینیک زیبایی با عنوان پرستار یا کمک پرستار


مهلت :  اتمام مهلت

استخدام بیمارستان خیریه ولی عصر با عنوان کارشناس پرستاری


مهلت :  اتمام مهلت

استخدام در یک بیمارستان با عنوان کارشناس آزمایشگاه


مهلت :  اتمام مهلت

استخدام بیمارستان خیریه سوم شعبان در ۳ عنوان شغلی


مهلت :  اتمام مهلت

استخدام بیمارستان فوق تخصصی پارسیان در ۳ عنوان شغلی


مهلت :  اتمام مهلت

استخدام مجموعه نور نگاه البرز با عنوان کارشناس اتاق عمل و بیهوشی


مهلت :  اتمام مهلت

استخدام یک درمانگاه شبانه روزی با عنوان منشی


مهلت :  اتمام مهلت

استخدام یک بیمارستان با عنوان نسخه پیچ


مهلت :  اتمام مهلت

استخدام یک بیمارستان با عنوان کارشناس مامایی


مهلت :  اتمام مهلت

استخدام یک داروخانه با عنوان تکنسین داروخانه


مهلت :  اتمام مهلت

استخدام یک داروخانه با عنوان تکنسین دارویی با تجربه


مهلت :  اتمام مهلت

استخدام یک کلینیک دندانپزشکی و جراحی فک و صورت معتبر


مهلت :  اتمام مهلت

استخدام یک کلینیک تخصصی ارتوپدی در ۲ عنوان شغلی


مهلت :  اتمام مهلت

استخدام آزمایشگاه بهشت آیین دانش با عنوان کارشناس آزمایشگاه


مهلت :  اتمام مهلت

استخدام یک بنیاد ژنتیک در ۳ عنوان شغلی


مهلت :  اتمام مهلت

آگهي استخدام