تقويم استخدامي|سامانه استخدام جو
تقويم استخدامي

تقويم استخدامي

عنوان استخدام شروع استخدام پايان ثبت نام توزيع کارت آزمون برگزاري آزمون
استخدام شرکت پتروشیمی بندر امام از سراسر کشور 1399-10-20 1399-11-04 1399-11-25 1399-12-01
استخدام دانشكده های علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی در سراسر کشور 1399-10-16 1399-10-21 1399-11-21 1399-11-24
استخدام مسئول دفتر در بانک پاسارگاد 1399-09-15 1399-11-15
استخدام بانک رفاه در سراسر کشور 1399-05-12 1399-05-22 1399-06-10 13949-06-13

تقويم استخدام

زمان شروع استخدام

زمان برگزاري آژمون

زمان توزيع کارت ورود به آزمون

زمان آزمون استخدام

آگهي استخداماستخدامهای ويژه

استخدامهای ويژه

آگهي استخدام