تقويم استخدامي|سامانه استخدام جو
تقويم استخدامي

استخدام در آستان قدس رضوی

استخدام در آستان قدس رضوی

شروع ثبت نام : 1401-09-07   پايان ثبت نام : 1401-09-15   توزيع کارت آزمون : 1401-09-26  برگزاري آزمون : 1401-10-02  

استخدام شرکت اسنوا در 12 عنوان شغلی

استخدام شرکت اسنوا در 12 عنوان شغلی

شروع ثبت نام : 1401-09-06   پايان ثبت نام : 1401-10-06  

استخدام شرکت کار و تامین متعلق به سازمان تامین اجتماعی در سمنان

استخدام شرکت کار و تامین متعلق به سازمان تامین اجتماعی در سمنان

شروع ثبت نام : 1401-09-05   پايان ثبت نام : 1401-09-07   برگزاري آزمون : 1401-09-11  

استخدام  شرکت فولاد مبارکه اصفهان

استخدام شرکت فولاد مبارکه اصفهان

شروع ثبت نام : 1401-09-03   پايان ثبت نام : 1401-10-10   توزيع کارت آزمون : 1401-10-21  برگزاري آزمون : 1401-10-24  

استخدام دانشگاه علمی کاربردی سراسر کشور

استخدام دانشگاه علمی کاربردی سراسر کشور

شروع ثبت نام : 1401-09-02   پايان ثبت نام : 1401-09-15  

استخدام شرکت كشت وصنعت امام خمینی (ره)

استخدام شرکت كشت وصنعت امام خمینی (ره)

شروع ثبت نام : 1401-08-26   پايان ثبت نام : 1401-09-02   توزيع کارت آزمون : 1401-09-08  برگزاري آزمون : 1401-09-11  

استخدام شرکت گهر پارک سیرجان

استخدام شرکت گهر پارک سیرجان

شروع ثبت نام : 1401-08-25   پايان ثبت نام : 1401-09-13  

استخدام شرکت فراگیر سلامت ایرانیان  (سراسر کشور)

استخدام شرکت فراگیر سلامت ایرانیان (سراسر کشور)

شروع ثبت نام : 1401-08-25   پايان ثبت نام : 1401-09-13  

استخدام وزارت راه و شهرسازی (سراسر کشور)

استخدام وزارت راه و شهرسازی (سراسر کشور)

شروع ثبت نام : 1401-08-24   پايان ثبت نام : 1401-08-28   توزيع کارت آزمون : 1401-10-05  برگزاري آزمون : 1401-10-08  

استخدام شرکت ایمن پویای امن آسای

استخدام شرکت ایمن پویای امن آسای

شروع ثبت نام : 1401-08-20   پايان ثبت نام : 1401-09-06   توزيع کارت آزمون : 1401-09-08  برگزاري آزمون : 1401-09-18  

استخدام کانون زبان ایران (سراسر کشور)

استخدام کانون زبان ایران (سراسر کشور)

شروع ثبت نام : 1401-08-17   پايان ثبت نام : 1401-09-04   توزيع کارت آزمون : 1401-09-08  برگزاري آزمون : 1401-09-11  

استخدام نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران (گیلان)

استخدام نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران (گیلان)

شروع ثبت نام : 1401-08-17   پايان ثبت نام : 1401-09-17  

استخدام شرکت فولاد مبارکه

استخدام شرکت فولاد مبارکه

شروع ثبت نام : 1401-08-15   پايان ثبت نام : 1401-09-10   توزيع کارت آزمون : 1401-09-21  برگزاري آزمون : 1401-09-24  

استخدام بانک پاسارگاد به صورت سراسری

استخدام بانک پاسارگاد به صورت سراسری

شروع ثبت نام : 1401-08-13   پايان ثبت نام : 1401-10-30  

استخدام  بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

استخدام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

شروع ثبت نام : 1401-08-08   پايان ثبت نام : 1401-08-13   توزيع کارت آزمون : 1401-09-09  برگزاري آزمون : 1401-09-11  


تقويم استخدام

زمان شروع استخدام

زمان برگزاري آژمون

زمان توزيع کارت ورود به آزمون

زمان آزمون استخدام

آگهي استخداماستخدامهای ويژه

آگهي استخدام


این سایت در ستاد ساماندهی سایتهای اینترنتی ثبت گردیده و فعالیت آن تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد
طراحی از سنا نت