تقويم استخدامي|سامانه استخدام جو
تقويم استخدامي

تقويم استخدامي

عنوان استخدام شروع استخدام پايان ثبت نام توزيع کارت آزمون برگزاري آزمون
آزمون مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه (سراسر کشور) 1400-08-27 1400-09-04 1400-09-23 1400-09-26
استخدام نیرو در شرکت فولاد جهان آرا اروند 1400-08-24 1400-08-30 1400-09-16 1400-09-18
استخدام بانک سینا 1400-08-20 1400-09-02 1400-09-08 1400-09-12
استخدام بانک گردشگری (1400) 1400-08-16 1400-09-16
استخدام نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران (1400) 1400-08-15 1400-09-15
استخدام ارتش جمهوری اسلامی ایران (سراسر کشور) 1400-08-05 1400-09-15 1400-10-07 1400-10-10
استخدام شرکت صنایع شیر ایران (پگاه) در چندین استان 1400-08-01 1400-08-12 1400-09-09 1400-09-12
استخدام بانک رفاه در سراسر کشور 1399-05-12 1399-05-22 1399-06-10 13949-06-13

تقويم استخدام

زمان شروع استخدام

زمان برگزاري آژمون

زمان توزيع کارت ورود به آزمون

زمان آزمون استخدام

آگهي استخداماستخدامهای ويژه

استخدامهای ويژه

آگهي استخدام